เรื่องราวมันก็ประมาณว่าไปสั่งตัดชุดตั้งแต่ต้นมีนาปัจจุบันปลายเมษายังไม่ได้สักที...

ชุดเพื่อนที่ไปสั่งพร้อมกันได้มาชาติกว่าแล้ว แต่ชุดของเราเพิ่งค้นพบไม่นานมานี้ว่า 'ยังไม่ได้ตัดเลย'

มันน่าไหมล่ะ แล้วงานมันวันอาทิตย์นี้น่ะเฟ้ย แล้วยังมาไม่ชัวร์อีกว่าวันเสาร์จะเสร็จ มันน่า...นัก

และยังเรื่องคนนั้นคนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาแสดงไม่ได้อีก (=[]= อะไรจะขนาดนั้น!) 

ฟังเพื่อนเล่า เครียดตามเพื่อน แต่เครียดที่สุดตรงที่เพื่อนเครียดมากเกินไป เราเลยไม่กล้าเครียดเลย
เป็นห่วงเพื่อนเครียดมากมันไม่ดีเน้อ ..